Sika Lite

Liên hệ

  • Là một hợp chất chống thấm dạng lỏng chế tạo sẵn để sử dụng được ngay sẽ phản ứng với các thành phần trong hỗn hợp cát : xi măng để tram các mao dẫn và các lỗ hổng trong bê tông.Trong khi trám ngăn chặn sự thấm nước, bề mặt nền vẫn tiếp tục thở.