Pentens T007

Liên hệ

PENTENS T-007 là một chất cải tiến Xi – măng cao phân tử được tạo từ hợp chất Styrene butadien. Khi được thêm vào vữa xi-măng, nó sẽ thẩm thấu vào giữa xi-măng và cốt liệu, và kết dính chặt với nhau nhằm nâng cao chất chống thấm và độ bền cho cấu trúc đồng thời tăng cường độ cho bê tông. Khi được dùng để quét lót trên bề mặt cần chống thấm, nó không chỉ bám dính chặt váo bê tông mà còn ngăn nước thấm vào để tránh sự gặm mòn ở xi-măng.